İnovasyon & AR-GE

İnovasyon


Daha büyük bir fabrikaya taşındık; yeni makineler aldık ve personel sayımızı arttırdık. Ancak İnovasyon bütün bu yatırımları yapmaktan ziyade değişimi fırsat olarak gören bir zihniyettir. O nedenle biz de esnek ve değişime açık bir zihin yapısında sistematik yenilikleri günlük operasyonlarımıza dahil ediyoruz.

Ar-Ge


Çözüm ortaklarımızın taleplerini ve önceliklerini analiz ederek aşağıdaki adımları izlemek suretiyle istenilen ürünlerin tasarım doğrulamalarını ve geliştirme süreçlerini yürütmekteyiz.

• Ön Araştırma : Talebin gerçekleştirilebilirliği analiz edilir.
• Geliştirme : Ön araştırmada elde edilen veriler ışığında tasarımda gerek duyulan geliştirmeler yapılır.
• Test Etme : Ürün performansı laboratuvar koşullarında test edilerek hatalar ve iyileştirilebilir faktörler tespit edilir.
• İyileştirme : Test aşamasında elde edilen sonuçlar ışığında ürün de gerekli iyileştirmeler yapılarak hatalar düzeltilir ve performans arttırılır.
• Ölçüm ve Değerlendirme : Bu aşamada projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı tespit edilerek proje sonuçları raporlanır.